Hakkımızda

Hakkımızda

Tüketici haklarına, sosyal hukuk devleti anlayışına, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak; ülke çıkarlarını, perakendecilik sektöründe çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların haklarını korumayı ve geliştirmeyi kendisine amaç edinen İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), 37 kurucu üye ile 2006 yılında kuruldu.

İstanbul PERDER'in oluşum sürecinde ilk olarak 22 Haziran 2005 tarihinde Dedeman Otel'de, Ergün Güler önderliğinde İstanbul'un önde gelen yerel zincir market sahipleriyle bir araya gelinerek ilk toplantı yapıldı. Yapılan bu toplantıda perakende sektörünün dağınık bir yapıda olduğu, bir çatı altında toplanarak birlik ve beraberliğin sağlanması, bir iş disiplini altında çalışma yapılması gerektiği tartışıldı. Üst üste yapılan bu toplantıların ardından İstanbul PERDER'in kurulma kararı alındı.

Bu doğrultuda 1 Şubat 2006 tarihinde Swiss Otel'de Perakende Bilgi Platformu tarafından 100 perakende zinciri yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantı düzenlendi. Yapılan bu toplantıyla İstanbul PERDER'in kurulma kararı alınarak, 21 Mart 2006 tarihinde İstanbul PERDER ilk genel kurulunu yaptı. Dernek başkanlığına oybirliğiyle Erdal Tüfekçi seçildi. İstanbul PERDER, 12 Eylül 2006 tarihinde kurulan Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun kurucu üyesidir.

İstanbul PERDER'in hedefi; haksız rekabetin gün geçtikçe arttığı ülkemizde yerli perakendeciler arasında birlik ve beraberliği sağlayarak, kurumsallaşmalarına destek olmaktır.

İstanbul PERDER bünyesinde; 42 üye, 1.547 mağaza, 29.009  personel ve 899.640 m2'lik satış alanı bulunmaktadır.

Misyonumuz: Perakende sektöründe rekabet adaletinin sağlanacağı yasal düzenlemelerde etkinlik gösterip, bilgi ve tecrübe paylaşımının oluşturacağı sinerjiyle perakendecilerimizin sürekli gelişimini sağlamak.

Vizyonumuz: Ülkemiz perakende sektöründe faaliyet gösteren tüm perakendecilerimizi organize yapı içinde, kayıtlı, kurallı ve sistematik gelişmelerini tamamlamış güçlü markalar halinde görmek.

Değerlerimiz: Güven zemininde şeffaflık politikasıyla bilgi paylaşımında bulunarak, insana ve çevreye saygıyı temel alıp, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etmek.

Amaçlarımız

  • Sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında uyum, güven ve iş birliğini sağlamak,
  • Sektörü ilgilendiren yasal çalışmalara katkıda bulunmak,
  • Eğitim faaliyetleri ile perakendecilerin ticari, sosyo-ekonomik, eğitim ve kültürel düzeylerini gelişmesini sağlamak,
  • Tüketicilerin doğru alışveriş yapmaları için gerekli önlemleri almak,
  • Toplumda tüketim kalitesini arttırmak,
  • Meslek ilkelerine uyulmasını âhilik anlayışı ile gözeterek mesleğin onurunu korumak,
  • Teknoloji paylaşımını, fikir alışverişini ve koordinasyonu temin etmek,
  • Üyelerinin daha ileri bir düzeye ulaşmalarına yardımcı olmak için, gereken her türlü faaliyette bulunmak,
  • Sektörel anlamda insan kaynakları bölümünü de oluşturarak, yeterli ve yetkin eleman desteğini sağlamak.